13 thoughts on “DWXI Live Streaming!!

 1. To God be the highest glory!!! purihin and Panginoon purihin ang Diyos, ngayon at magpakailanman, amen.
  Salamat po sa lahat ng mga biyaya at mga pagpapala na patuloy ninyo pong ipinagkakaloob sa amin. Ganoon din po sa kalakasan, kapayapaan, kagalingan at kalusugan.

 2. Panginoon, sa pangalan ng inyong bugtong na anak na si Hesus, taos puso po akong nagpupuri’t nagpapasalamat sa DWXI live streaming na ito at malinaw na malinaw ko pong napapanood ang inyong banal na gawain sa Amvel. Samo’t dalangin ko rin po na matuloy na ang ating sariling TV station upang mapanood ang gawain ng live na live at akin na pong inaangkin na ito po’y inyong ipagkakaloob gaya ng inyong bugtong na anak na inyo pong ipinagkaloob para sa ikakatutubos ng aming mga kasalanan at mga karamdaman. Purihin ang Diyos purihin ang Panginoon ngayon at magpakailanman, amen at amen.

  TO GOD BE THE HIGHEST GLORY!!!

 3. Yahweh El Shaddai, taos puso po akong nagpupuri sa inyo at nagpapasalamat at muli na naman naming nakapiling ang aming servant leader na si Bro. Mike Velarde. Ganoon din po ang live streaming na buong buo naming napapanood ang gawain sa Amvel. Purihin ang Panginoon purihin ang Diyos.

  To God Be The Highest Glory
  In Jesus Mighty Name
  1+1=3 Jesus help us
  Power! power! power!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>